Previous Black on White, 10x10 each Next

Black on White, 10x10 each